Jakie przepisy regulują prawo wodne?

Co to jest prawo wodne i czemu ma służyć? Przepisy prawa wodnego odnoszą się przede wszystkim do gospodarki wodnej. Prawo wodne reguluje między innymi zakres pozwoleń na użytkowanie akwenów, ale także częściowo stara się ograniczać wpływ przedsiębiorstw na zanieczyszczanie wód.

Ostatnio zmianie uległa ustawa prawo wodne 2019 – generalnie, nowo utworzony organ gospodarki wodnej uzyskał więcej możliwości z kontrolowaniu nadzoru nad korzystaniem z akwenów wodnych, zmiany nastąpiły także w kwestii decyzji administracyjnych, a do tego nie wszystkie działania będą finansowane w taki sposób, w jaki miało to miejsce przed wejściem nowelizacji w życie.

Nowe prawo wodne może skutecznie zmienić plany niektórych potencjalnych inwestorów, którym trudniej będzie uzyskać pewne pozwolenia w celu rozpoczęcia prac nad swoimi pomysłami. Prawo wodne nie jest jednak jedyną gałęzią prawa, w której następują zmiany.

Ustawa o odpadach również się zmienia, znaczenie będzie miała głównie dla dużych przedsiębiorstw zmagających się z utylizacją odpadów. Czy aktualne zmiany w prawie dotkną Twoją działalność? Czy w związku z nimi będziesz musiał wprowadzić różnego rodzaju zmiany w funkcjonowaniu Twojej firmy? Jaki będzie wpływ tych działań na całokształt funkcjonowania Twojej firmy?

Jeżeli nie orientujesz się, co te przepisy mogą dla Ciebie oznaczać, informacje dostosowane do potrzeb Twojego biznesu możesz uzyskać biorąc udział w szkoleniach, przeprowadzających przez te nowelizacje i wyjaśniające krok po kroku, co one oznaczają dla Twojego biznesu.

Oprócz prawa wodnego, ustawa o ochronie środowiska 2019 również się zmieniła. Generalnie, przepisy starają się zmobilizować aktywność przedsiębiorców w kierunku odpowiedzialnych działań służących ochronie środowiska, zachowaniu czystości i dbaniu o wpływ pewnych działań na całą populację.

Zasoby ziemskie czy wodne, a także naturalne ekosystemy – to czynniki, bez których trudno będzie przetrwać kolejnym pokoleniom, a destrukcyjny wpływ może na zawsze pozbawić możliwości do samoregeneracji natury.